Kita-Asaba sakurazutsumi Park

📍Sakado city, Saitama Prefecture